wyatt-ryan-334731-unsplash.jpg

LaliCore

ברוכה הבאה לתוכנית החיזוק של LaliWay!

את מוזמנת לקחת מזרון יוגה, אם אין לך גם שתי מגבות גדולות על הריצפה זה בסדר.

השיעור הוא ללא נעליים, עדיף להיות גם ללא גרביים.

שיעור #1

בשיעור הראשון נלמד את התנועות לעומק, נדבר קצת על מחקרים על פעילות גופנית והשפעתה על המוח והרגשות שלנו, ונסיים בהרפייה מפנקת.

שיעור ראשון

שיעור #2

בשיעור הזה נעשה תרגילים דומים לשיעור שעבר, ונדבר על עקרונות העזרה הראשונה הנפשית של ד״ר גיא וינש.

שיעור שני

שיעור #3

בשיעור הזה נמשיך לדבר על מערכות יחסים משמעותיות, על מחקרים מעניינים בתחום ואיך מיישמים את כל זה בעידן הוואטסאפ.

שיעור שלישי

שיעור #4

בשיעור הזה נדבר על חוזקות וחולשות, חוזקות תשוקה וחוזקת ביצועים והקשר שלהם למקצוע שאנחנו בוחרות.

שיעור רביעי

שיעור #5

בשיעור הזה נעלה את דרגת הקושי של התרגילים טיפה, ונלמד תרגילים חדשים. במקביל נדבר על הצירים של הפסיכולוגיה החיובית על פי ד״ר טל בן שחר.

שיעור חמישי

שיעור #6

בשיעור הזה נדבר על התמדה, על מציאת איזון, ספורטאים וחוסן נפשי.

שיעור שישי

שיעור #7

בשיעור הזה נדבר על הגדרת העצמי, על האני הזוכרת מול האני בהווה ואיך כל זה משפיע על איך שאנחנו מגדירות לעצמנו מי אנחנו. 

שיעור שביעי

שיעור #8

בשיעור האחרון נעלה בדרגת הקושי בפעם האחרונה, ונסכם את כל הכלים והמתודות שלמדנו בתכנית.

שיעור שמיני ואחרון לסדרה